BATÉRIOVÉ SYSTÉMY

Naše riešenia využívajúce energetické úložiská ponúkajú viaceré inovatívne služby.

Batériové systémy sú založené na ukladaní elektrickej energie a jej následnom použití pre dodávku do verejnej siete alebo pre Vás.

Vďaka sofistikovaným riešeniam a inteligentnému riadeniu vieme ich možnosti využitia maximalizovať tak, aby boli ekonomicky výhodnou investíciou.

Prínos batériových systémov

Agregátor

 

Pripojenie batérie do siete virtuálnych elektrární je výhodné z finančného hľadiska, pretože umožní využiť jej flexibilitu. Skráti reakčnú dobu a reguluje energiu v pozitívnom aj negatívnom smere.

Riadenie špičiek

 

Riadenie špičky svojej spotreby pomocou batériového systému umožňuje úsporu na rezervovanej kapacite a eliminuje riziko pokút.

Cenová arbitráž

 

Využite batériu ako ekonomicky výhodné úložisko energie. Nabíjajte ju v čase nižšej ceny a používajte v čase vyššej ceny elektrickej energie stanovenej predajcom verejnej siete.

Kvalita energie

 

Batéria rieši problémy s kvalitou a spoľahlivosťou dodávky elektrickej energie.

Vďaka potenciálu rýchleho nábehu môže batériové úložisko slúžiť aj ako veľký krátkodobý záložný zdroj pre kľúčové technológie.

Široké portfólio

využitia batériových

systémov

Naše služby

Dizajn a návrh systému na mieru

Pre každú prevádzku navrhujeme riešenia na mieru pomocou vlastných výpočtových programov a algoritmov.

Vytvoríme Vám optimálny systém ekonomicky (aby ste neplatili za to, čo nevyužijete) a technicky (aby splnil všetky Vaše požiadavky).

Pripojenie do siete agregátora

Vďaka poskytovaniu služieb agregátora vieme pripojiť batériový systém do siete virtuálnych elektrární a využiť  flexibilitu batérie najmä s ohľadom na ekonomiku riešenia.

Optimalizačné a riadiace systémy

Naše riadiace systémy pracujú na matematicko – výpočtových modeloch.

Vďaka neustálemu zberu dát zo systémov, burzy alebo predikčných modelov počasia, prebieha jeho neustála aktualizácia.

Dodávateľ hardvéru

Pomôžeme Vám aj v prípade, ak batériu nemáte a potrebujete vhodné batériové riešenie dodať a nainštalovať.

Benefity

Kombinácia viacerých služieb zvyšuje návratnosť investície

Platba za služby založená na prínosoch systému

Neustály vývoj softvérových nástrojov pre maximalizáciu využitia systému

Modulárny systém, ktorý reaguje na aktuálne zmeny požiadaviek