Meníme náklady na výnosy

Synergia energetiky a inteligentných riešení v oblasti IT prináša atraktívnu kombináciu produktov a služieb, aby ste zmenili svoje náklady na výnosy.

Naše riešenia

Agregátor virtuálnych elektrární prostredníctvom riadenia výroby alebo spotreby poskytuje podporné služby pre viacerých účastníkov energetického trhu.

 

Batériové úložné systémy prinášajú široký potenciál benefitov z každej inštalácie. Využite ich pre služby  a optimalizujte náklady so sofistikovanými riešeniami.

 

Optimalizačné systémy založené na predikčných a výpočtových modeloch pomáhajú vďaka zberu dát a ich spracovaniu dosahovať maximum z pripojených zariadení.

 

Blockchain predstavuje nemenný, časovo označený záznam dát, ktorý je distribuovaný a spracovaný v decentralizovanej sieti počítačov rozmiestnených po celom svete.

 

Pre koho sú naše riešenia určené

Prenosné siete

Distribučné sústavy

Výrobcovia elektrickej energie

Obchodníci s energiami

Prevádzkovatelia elektrických nabíjačiek

Priemysel

Developeri

Dátové centrá

Mobilní operátori

Domácnosti

Prípadové štúdie

Agregátor

Klient (výrobný podnik) má množstvo decentrálnych miest svojho podnikania. Všade sú nainštalované malé záložné zdroje, ktorých využitie je však minimálne. Vzhľadom na povahu svojho podnikania ich musí prevádzkovať.

Zapojením do siete agregátora je možné spojiť cez jeho centrálny dispečing až stovky takýchto zdrojov a poskytovaním služieb pre účastníkov energetického trhu dosiahnuť prínos aj na tých zariadeniach, ktoré sú zatiaľ len nákladom.

Benefity pripojenia do siete agregátora:

klient získal späť cca. 12% nákladov na elektrickú energiu v mieste spotreby (časť ako fixný paušál a časť v poplatku za využitie služieb),

ušetril emisie CO2 vďaka tomu, že nemusel prevádzkovať klasické zdroje.

Batériové systémy

Klient (priemyselný areál) rieši výrobu elektrickej energie počas dňa, pretože pri nábehu využívaných technológií vznikajú vysoké špičky v odbere elektrickej energie zo siete. 

Tieto špičky tvoria približne 10% času jeho odberu, čo predstavuje navýšenie spotreby energie o 30%, v porovnaní s bežným odberom zo siete.

Benefity inštalácie batériového systému:

klient znížil rezervovanú kapacitu o 30% a ušetril náklady,

nabíjal batériu počas nočného tarifu v čase lacnej elektrickej energie a využíval ju počas dennej špičky.

 Ak by batériu nevyužíval, môže ju využiť v rámci pripojenia do siete virtuálnych elektrární, vďaka čomu batéria prinesie ďalšie finančné benefity, ktoré urýchlia návratnosť jeho investície.

Batériové systémy

Klient (priemyselný areál) rieši výrobu elektrickej energie počas dňa, pretože pri nábehu využívaných technológií vznikajú vysoké špičky v odbere elektrickej energie zo siete. 

Tieto špičky tvoria približne 10% času jeho odberu, čo predstavuje navýšenie spotreby energie o 30%, v porovnaní s bežným odberom zo siete.

Benefity inštalácie batériového systému:

klient znížil rezervovanú kapacitu o 30% a ušetril náklady,

nabíjal batériu počas nočného tarifu v čase lacnej elektrickej energie a využíval ju počas dennej špičky.

 Ak by batériu nevyužíval, môže ju využiť v rámci pripojenia do siete virtuálnych elektrární, vďaka čomu batéria prinesie ďalšie finančné benefity, ktoré urýchlia návratnosť jeho investície.

Optimalizačné systémy

Klient je veľkoodoberateľom energie a uvažuje nad inštaláciou turbíny pre časť technológie. Kedže cena elektrickej energie výrazne ovplyvňuje jeho podnikanie, rozhodne sa vybudovať vlastné zdroje energie. Chce tým pokryť väčšinu svojej spotreby.

Navrhli sme mu kombináciu viacerých technológií (turbíny, kogeneračné jednotky, batériu, fotovoltické panely, dieselgenerátory)  pri zohľadnení optimalizácie investičných, prevádzkových a údržbových nákladov. 

Pre dané technológie sme navrhli aj algoritmy, ktoré by umožnili riadenie tohto portfólia zdrojov s cieľom maximalizácie ich využitia, vrátane možného využitia prebytočných kapacít v rámci siete agregátora ako ďalšieho benefitu.

Blockchain

Klient potrebuje riešiť prácu s dátami zo zdroja cez zabezpečené siete. Dáta potrebuje validovať pre všetkých užívateľov dát tak, aby mohli pracovať s rovnakými primárnymi dátami, ktoré neboli zo zdroja zmenené. 

Navrhli sme mu pilotný projekt implementácie zabezpečenia dát pomocou technológie blockchain.

Benefity riešenia:

technológia blockchain so svojou nemennou časovou známkou je najbezpečnejší spôsob práce s dátami,

veľmi dobrá škálovateľnosť riešenia v porovnaní s klasickým databázovým riešením.

Blockchain

Klient potrebuje riešiť prácu s dátami zo zdroja cez zabezpečené siete. Dáta potrebuje validovať pre všetkých užívateľov dát tak, aby mohli pracovať s rovnakými primárnymi dátami, ktoré neboli zo zdroja zmenené. 

Navrhli sme mu pilotný projekt implementácie zabezpečenia dát pomocou technológie blockchain.

Benefity riešenia:

technológia blockchain so svojou nemennou časovou známkou je najbezpečnejší spôsob práce s dátami,

veľmi dobrá škálovateľnosť riešenia v porovnaní s klasickým databázovým riešením.

Kontaktujte nás

Napíšte nám

15 + 3 =

Kontaktné údaje

ProGridTech, a.s.

Rajská 15/A, Bratislava

+421 903 655 329

[email protected]

 

ProGridTech je členom aliancie EBA250.

© 2020 ProGridTech