AGREGÁTOR

Ako agregátor virtuálnych elektrární poskytujeme prostredníctvom riadenia výroby alebo spotreby podporné služby pre účastníkov energetického trhu a sieťových operátorov. Agregátor sa o prínosy zo systému automaticky delí so všetkými zdrojmi, ktoré pripája.

Ako agregátor vytvárame virtuálny blok z viacerých zdrojov. Zdroje sa nemusia nachádzať na rovnakom mieste, byť vzájomne fyzicky prepojené s agregátorom, ani medzi sebou.

Dokážeme pripojiť a poskytovať služby aj v zariadeniach, ktoré samotné by to nedokázali, buď z technických dôvodov alebo by ich nevedeli tieto služby poskytovať stabilne v požadovanom čase.

Služby poskytujeme v rámci celej prepojenej siete EÚ.

Agregátor dokáže poskytnúť flexibilitu zdrojov, ktoré vyrábajú a dodávajú elektrickú energiu, úložiskám elektrickej energie a dokonca aj spotrebičom.

Každý spotrebič reprezentuje malú elektráreň. Potreby v rámci siete dokážeme vykrývať zmenou jeho spotreby (jej zvýšením alebo znížením).

Vyhodnocovanie dát zo zdrojov, potrieb siete, energetického trhu, počasia

Agregátor vytvára svoje portfólio z mnohých zdrojov/spotrebičov. Toto portfólio je spracované a riadené automatizovanými algoritmami, ktoré sú prepojené s národnými operátormi elektrickej sústavy, energetickou burzou či predpovednými modelmi počasia.

Agregátor dosahuje vďaka spájaniu veľkého množstva zdrojov obrovské výkony, bez ohľadu na to, či sú niektoré zdroje príliš malé, alebo dokážu poskytovať službu len v určitom čase.

Pre našu službu smartflex vyžívame algoritmy nemeckej spoločnosti NextKraftWerke, ktorá sa ich vývojom a reálnym použitím zaoberá 10 rokov.

BENEFITY

Dostávate platbu vždy, keď poskytujete službu

Získate riešenie na mieru

Pomáhate chrániť životné prostredie a podporujete obnoviteľné zdroje energie

Neplatíte žiadne dodatočné náklady za pripojenie k službe

 

ProGridTech je členom aliancie EBA250.

© 2020 ProGridTech