BATÉRIOVÉ SYSTÉMY

Naše riešenia využívajúce energetické úložiská ponúkajú viaceré inovatívne služby.

Batériové systémy sú založené na ukladaní elektrickej energie a jej následnom použití pre dodávku do verejnej siete alebo pre Vás.

Vďaka sofistikovaným riešeniam a inteligentnému riadeniu vieme ich možnosti využitia maximalizovať tak, aby boli ekonomicky výhodnou investíciou.

Prínos batériových systémov

Agregátor

 

Pripojenie batérie do siete virtuálnych elektrární je výhodné z finančného hľadiska, pretože umožní využiť jej flexibilitu. Skráti reakčnú dobu a reguluje energiu v pozitívnom aj negatívnom smere.

Riadenie špičiek

 

Riadenie špičky svojej spotreby pomocou batériového systému umožňuje úsporu na rezervovanej kapacite a eliminuje riziko pokút.

Cenová arbitráž

 

Využite batériu ako ekonomicky výhodné úložisko energie. Nabíjajte ju v čase nižšej ceny a používajte v čase vyššej ceny elektrickej energie stanovenej predajcom verejnej siete.

Kvalita energie

 

Batéria rieši problémy s kvalitou a spoľahlivosťou dodávky elektrickej energie.

Vďaka potenciálu rýchleho nábehu môže batériové úložisko slúžiť aj ako veľký krátkodobý záložný zdroj pre kľúčové technológie.

Široké portfólio

využitia batériových

systémov

Naše služby

Dizajn a návrh systému na mieru

Pre každú prevádzku navrhujeme riešenia na mieru pomocou vlastných výpočtových programov a algoritmov.

Vytvoríme Vám optimálny systém ekonomicky (aby ste neplatili za to, čo nevyužijete) a technicky (aby splnil všetky Vaše požiadavky).

Pripojenie do siete agregátora

Vďaka poskytovaniu služieb agregátora vieme pripojiť batériový systém do siete virtuálnych elektrární a využiť  flexibilitu batérie najmä s ohľadom na ekonomiku riešenia.

Optimalizačné a riadiace systémy

Naše riadiace systémy pracujú na matematicko – výpočtových modeloch.

Vďaka neustálemu zberu dát zo systémov, burzy alebo predikčných modelov počasia, prebieha jeho neustála aktualizácia.

Dodávateľ hardvéru

Pomôžeme Vám aj v prípade, ak batériu nemáte a potrebujete vhodné batériové riešenie dodať a nainštalovať.

Benefity

Kombinácia viacerých služieb zvyšuje návratnosť investície

Platba za služby založená na prínosoch systému

Neustály vývoj softvérových nástrojov pre maximalizáciu využitia systému

Modulárny systém, ktorý reaguje na aktuálne zmeny požiadaviek

 

ProGridTech je členom aliancie EBA250.

© 2020 ProGridTech