Blockchain

 Blockchain predstavuje nemenný, časovo označený záznam dát, ktorý je distribuovaný a spracovaný v decentralizovanej sieti počítačov rozmiestnených po celom svete.

Blockchainová sieť nemá ústrednú autoritu, a tak sa dá považovať za samotnú definíciu demokratizovaného systému. Keďže ide o zdieľanú a nemennú databázu, informácie v nej sú v rovnakom rozsahu dostupné pre každého, kto k nej má prístup.

Prečo využívať blockchain

Transparentnosť

Histórie transakcií dokážu byť vďaka technológii blockchain neporovnateľne transparentnejšie. Keďže blockchain je, zjednodušene povedané, decentralizovaná databáza v sieti počítačov, všetci účastníci tejto siete zdieľajú rovnaké kópie údajov. Tieto zdieľané verzie je možné aktualizovať iba na základe konsenzu, čo znamená, že sa na nej musia všetci zúčastnení dohodnúť. Dáta v blockchaine sú teda presnejšie, konzistentnejšie a transparentnejšie ako pri nedigitálnych procesoch.

Zvýšená bezpečnosť

Všetky transakcie musia byť pred zaznamenaním riadne schválené. Po schválení je transakcia šifrovaná a spojená s predchádzajúcou transakciou. Všetky informácie sú tak uložené v decentralizovanej sieti počítačov namiesto jedného, centralizovaného servera, čo hackerom do veľkej miery sťažuje šancu kompromitovať transakčné údaje. V každom odvetví, kde je ochrana citlivých údajov rozhodujúca, má blockchain potenciál skutočne zmeniť spôsob zdieľania kritických informácií svojou schopnosťou predchádzať podvodom a neoprávneným činnostiam.

Zvýšená bezpečnosť

Všetky transakcie musia byť pred zaznamenaním riadne schválené. Po schválení je transakcia šifrovaná a spojená s predchádzajúcou transakciou. Všetky informácie sú tak uložené v decentralizovanej sieti počítačov namiesto jedného, centralizovaného servera, čo hackerom do veľkej miery sťažuje šancu kompromitovať transakčné údaje. V každom odvetví, kde je ochrana citlivých údajov rozhodujúca, má blockchain potenciál skutočne zmeniť spôsob zdieľania kritických informácií svojou schopnosťou predchádzať podvodom a neoprávneným činnostiam.

Zvýšená účinnosť a rýchlosť

Pri používaní papierovo náročných tradičných procesov môže dôjsť k zlyhaniu ľudského faktora, čo spôsobuje časovú neefektivitu a finančnú záťaž spojenú s využívaním služieb tretej strany. Zefektívnením a automatizáciou týchto procesov pomocou blockchainu môžu byť administratívne operácie a transakcie zabezpečené rýchlejšie a výrazne spoľahlivejšie. Keďže sa vedenie záznamov vykonáva pomocou jedinej digitálnej knihy, ktorá je zdieľaná medzi účastníkmi, nie je potrebné zosúlaďovať údaje z viacerých nákladových kníh, čo prispieva k zlepšeniu organizácie a štruktúry procesov. Rovnaký prístup k informáciám pomáha aj budovaniu vzájomnej dôvery.

Znížené náklady

Pre väčšinu firiem je znižovanie nákladov prioritou. S blockchainom klesá potreba využitia tretích strán či sprostredkovateľov, čím sa dokáže vytvoriť silnejšie puto medzi zákazníckou dôverou a reputáciou spoločnosti.

Znížené náklady

Pre väčšinu firiem je znižovanie nákladov prioritou. S blockchainom klesá potreba využitia tretích strán či sprostredkovateľov, čím sa dokáže vytvoriť silnejšie puto medzi zákazníckou dôverou a reputáciou spoločnosti.

Benefity

Najvyššia forma decentralizovaného systému

Vďaka škálovateľnosti systému bude o Vaše rastúce potreby bezprostredne postarané

Nemeniteľnosť dát ako garancia najvyššej miery bezpečnosti

 

ProGridTech je členom aliancie EBA250.

© 2020 ProGridTech