Optimalizačné systémy

Optimalizačné systémy (EMS – Energy Management Systems) založené na predikčných a výpočtových modeloch pomáhajú dosahovať maximum z pripojených zariadení vďaka zberu dát a ich spracovaniu.

Samozrejmosťou je automatické riadenie a implementácia výsledkov pre výrobu energií a technologické procesy.

Naše služby

Zber dát

Zber všetkých potrebných informácií – existujúcich alebo s návrhom doplnenia zberu dát z kľúčových technológií a spotrebičov.

Vyhodnocovanie

Kontinuálna analýza a vyhodnocovanie vybraných dát v reálnom čase alebo v danej časovej perióde s notifikáciou v prípade prekročenia povolených alebo obvyklých hodnôt.

Kontrola

Automatická kontrola pre vybrané technológie a ich riadenie na základe vyhodnotených dát. Poskytovanie reportov a štatistík pre zlepšenie procesov a trvalo udržateľnú prevádzku.

Prečo využívať tieto systémy

Získajte detailný prehľad o Vašich potrebách

Optimalizačné systémy Vám pomôžu porozumieť, kde a na čo spotrebovávate energie. Detailná znalosť vlastnej prevádzky je základom jej optimalizácie.

Napríklad vďaka analýze poruchovosti zariadení budete môcť sledovať a predvídať možné prestoje vo výrobe.

Zefektívnite nakladanie s energiami

Vďaka riadeniu na základe pokročilých algoritmov, ktoré sledujú veľké množstvo dát, sa optimalizuje aj samotná prevádzka zariadení, ktoré síce majú riadiaci systém, ale nemajú prístup ku všetkým dátam a potrebám z prevádzky.

Systém vie napríklad rozoznať zvýšenú produkciu na linke vyrábajúcej tovar, ktorý pri uskladnení potrebuje chlad. Postupné zvyšovanie výroby chladu je ekonomickejšie ako jeho skokový nárast.

Zefektívnite nakladanie s energiami

Vďaka riadeniu na základe pokročilých algoritmov, ktoré sledujú veľké množstvo dát, sa optimalizuje aj samotná prevádzka zariadení, ktoré síce majú riadiaci systém, ale nemajú prístup ku všetkým dátam a potrebám z prevádzky.

Systém vie napríklad rozoznať zvýšenú produkciu na linke vyrábajúcej tovar, ktorý pri uskladnení potrebuje chlad. Postupné zvyšovanie výroby chladu je ekonomickejšie ako jeho skokový nárast.

Majte prehľad o svojej prevádzke

Efektívny manažérsky nástroj vyhodnocovania kľúčových indikátorov (KPIs) Vám umožní detailný prehľad o fungovaní celého závodu.

Tieto dáta a výstupy Vám môžu pomôcť odhaliť aj údaje, ktoré nie sú na prvý pohľad zrejmé.

Napríklad môžete sledovať náklady na energie na výrobu daného produktu v porovnaní s nákladmi z predchádzajúcich období.

Znížte svoje energetické potreby

Kontrolou zariadení a parametrov sa vyhnete sankciám za prekročenie rezervovanej kapacity plynu alebo elektrickej energie, zistíte, či nechladíte viac ako je potrebné alebo či neklesá efektivita Vašich zariadení.

Vyhodnocovaním chodu zariadení môžete napríklad zistiť, že kompresor na výrobu stlačeného vzduchu je, pri rovnakých podmienkach ako boli v minulosti, menej efektívny.

Znížte svoje energetické potreby

Kontrolou zariadení a parametrov sa vyhnete sankciám za prekročenie rezervovanej kapacity plynu alebo elektrickej energie, zistíte, či nechladíte viac ako je potrebné alebo či neklesá efektivita Vašich zariadení.

Vyhodnocovaním chodu zariadení môžete napríklad zistiť, že kompresor na výrobu stlačeného vzduchu je, pri rovnakých podmienkach ako boli v minulosti, menej efektívny.

Zloženie systému

Systém čerpá dáta z viacerých systémov a prijíma vstupy aj z externých zdrojov. Príkladom sú vnútropodnikové systémy, ktoré môžu importovať plán výroby alebo externé dáta ako napríklad ceny na burze, pomocou ktorých vie vypočítať náklad na energie na jeden výrobok.

Benefity

Kontrola efektivity zariadení prináša aj kontrolu nákladov

Okamžité benefity v zariadeniach, vrátane takých, kde už nie je možné zlepšenie hardvéru

Optimalizácie navrhnuté na základe výsledkov prinášajú zníženie nákladov na výrobu

Riešenie v súlade s budúcnosťou Industry 4.0

 

ProGridTech je členom aliancie EBA250.

© 2020 ProGridTech