Spoločnosť ProGridTech sa dnes stala členom Európskej batériovej aliancie EBA 250. Zaradila sa tak do siete združujúcej vyše 400 spoločností a organizácií z verejného i súkromného sektora s cieľom vybudovať silný a konkurencieschopný batériový trh v Európe. Predstavitelia spoločnosti považujú prijatie medzi najlepších zástupcov sektora za potvrdenie odbornosti personálneho zastrešenia a vysokej kvality poskytovaných riešení pre koncových klientov. 

„Oblasť batériových riešení je jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich častí energetiky vzhľadom na uspokojovanie požiadaviek trvalej udržateľnosti priemyslu. Batériové systémy majú široký potenciál využitia vďaka rýchlej reakčnej dobe a novým progresívnym technológiám, čím sa stávajú dostupným a aktraktívnym artiklom pre väčšinu účastníkov trhu. Prispievajú k stabilite siete a navyše umožňujú lepšie využitie a rozvoj reálne obnoviteľných zdrojov,“ vysvetľuje Tomáš Komada, CEO spoločnosti ProGridTech

Podľa jeho slov je momentálne na európskom trhu rozhodujúca schopnosť ponúknuť záujemcom niekoľko funkcionálne využitie batériových systémov. „Cenová hladina podporných služieb nás motivuje hľadať efektívne zdroje návratnosti a v spojení s riadením spotreby ju dokážeme u batérií jasne identifikovať.“ 

Komada ďalej uviedol, že prijatie do EBA 250 vníma v kontexte poskytovania komplexného riešenia spájajúceho inteligentné a sofistikované systémy účelne integrované v prospech finálneho ekonomického efektu. „To je možné len s tímom špičkových odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v energetike a úspešnými referenčnými projektami, za ktorými stoja.“

Spločnosť ProGridTech ponúka riešenia na mieru od individuálneho dizajnu batériových systémov pomocou vlastných výpočtových programov a algoritmov, cez tvorbu optimalizačných a riadiacich systémov až po využiteľnosť flexibility batériového systému na trhu celkovo.  

 

O spoločnosti
Spoločnosť ProGridTech prináša riešenia pre inteligentnú energiu, dostupnú širokému spektru záujemcov pre využitie v každodennom živote tak, aby vďaka flexibilite mohli zmeniť svoje náklady na výnosy. Ponúka služby agregátora, batériových systémov a optimalizačných systémov, do energetiky prináša aj blockchainové riešenia. Poskytuje tiež konzultácie a odborné poradenstvo. Všetky vytvárané projekty sú na mieru a zohľadňujú individuálne a špecifické technické a obchodné požiadavky. Na trhu uzatvára partnerstvá s renomovanými a silnými spoločnosťami. Dnes spoločnosť ProGridTech pôsobí na Slovensku, v strednej a južnej Európe a Rusku. 

 

O EBA 250 
EBA 250 je platforma združujúca najdôležitejšie subjekty v reťazci batériových riešení. Okrem Európskej komisie, členských štátov EÚ a Európskej investičnej banky zahŕňa aj vyše 400 účastníkov z oblasti priemyslu, inovácií a akademickej obce. Jej cieľom je vybudovať silný priemysel na celoeurópskej úrovni, ktorého potenciál je od roku 2025 odhadovaný na 250 miliárd Eur ročne.